Cửa Lò sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri vào các ngày 16 và 21/06/2017

Đăng ngày 09/06/2017

Thường trực HĐND Thị xã Cửa Lò vừa ra thông báo về kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, Thị xã Cửa Lò trước kỳ họp thứ 4-HĐND Tỉnh khóa XVII và kỳ họp thứ 4-HĐND thị xã khóa V vào các ngày 16 và 21/06/2017

Theo đó, vào buổi  sáng ngày 16 /06/2017, đại biểu HĐND tỉnh  và Thị xã sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Thu Thủy, buổi chiều sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Thủy

Ngày 21/06/2017, đại biểu HĐND Thị xã sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hải và Nghi Hòa vào buổi sáng

Chiều ngày 21/06/2017, đại biểu HĐND Thị xã sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hương. Nghi Thu và Nghi Tân

Dự kiến, nội dung tại các buổi tiếp xúc cử tri lần này của Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cửa Lò sẻ bao gồm những vấn đề như: Thông báo đến cử tri chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 và dự kiến chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4-HĐND thị xã khóa V; Thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 và báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3- HĐND thị xã ; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu,  nhiệm vụ phát triển KT-XH của Tỉnh và Thị xã 6 tháng đầu năm, QPAN  năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

lich

                                                                 Khắc Giang