Cửa Lò sẽ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong tháng 3/2019

Đăng ngày 20/02/2019

Sáng ngày 20/02/2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò đã họp và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 2019.

PS trang TH - PCCC.01_33_29_07.Still015

Theo kế hoạch năm 2019,  Cửa Lò sẽ tổ chức đợt hiến máu tình nguyện trong tháng 3/2019 tới đây. Chỉ tiêu được đưa ra là sẽ tổ chức vận động trên 1,2 ngàn người tham gia, trong đó tổ chức cho 850 đăng ký hiến máu để có thực tế khoảng 560 người đến tham gia việc hiến máu. Nếu có được số người đến hiến máu như kế hoạch nói trên, dự kiến, sau đợt hiến máu tình nguyện, Thị xã Cửa Lò sẽ tiếp nhận được 514  đơn vị máu.

 

PS trang TH - PCCC.01_31_54_20.Still018

PS trang TH - PCCC.01_31_02_07.Still020

Để đạt được con số nói trên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung, đồng thời cũng là Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò 2019 yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, Wetsite, mạng xã hội; Phát tờ rơi; Đặt các cụm pa nô, áp phích tại các điểm công cộng; Lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị của thị xã và các phường. Qua đó nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên toàn thị xã.Đặc biệt, để đạt được chỉ tiêu nói trên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung cũng yêu cầu Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp phụ nữ Thị xã phải tổ chức cho đoàn viên, hội viên đăng ký rất cụ thể, đồng thời vận động để đoàn viên, hội viên của mình hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo.

PS trang TH - PCCC.01_33_43_09.Still016

PS trang TH - PCCC.01_27_45_22.Still019

PS trang TH - PCCC.01_33_09_16.Still017

Năm ngoái, đã có rất nhiều đơn vị ở thị xã đáng lẽ ra phải đi đầu trong việc hiến máu tình nguyện cứu người nhưng lại rất thờ ơ với lời kêu gọi của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò như: Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Nhà khách Tỉnh ủy, Trạm thú y, Hạt kiểm lâm, Kho bạc nhà nước, Trung tâm cứu hộ, Điện lực Thị xã, Cty cổ phần môi trường, Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng, Khách sạn công đoàn…

Được biết, địa điểm mà Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Cửa Lò quyết định tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay sẻ là Nhà văn hóa phường Nghi Hương.

 

Khắc Giang – Ngọc Ánh