Cửa Lò rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích .

Đăng ngày 18/02/2022

Chiều ngày 18/02, UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức cuộc họp rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực đất đai. Đồng chí Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Đại diện các phòng, ban, đơn vị thị xã liên quan; đại diện lãnh đạo và địa chính 7 phường cùng tham dự.

Trong chương trình của buổi làm việc các đại biểu đã dành thời gian để thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực đối với quá trình triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực đất đai, như: Quy trình gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; Quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò; Quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp lại trang bổ sung do bị mất; Quy trình đính chính trên giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy trình chuyển nhượng, cho tặng, nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất đối với hộ gia đình, cá nhân; Quy trình cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp lại trang bổ sung do bị mất…

 

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến thảo luận từ các phòng, ban, đơn vị và 7 phường đối với những nội dung liên quan, đồng chí Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND TX đã đưa ra kết luận, cụ thể: Sau cuộc họp, các phòng, ban, đơn vị thị xã liên quan, UBND các phường phải có văn bản cụ thể đối với các nội dung bổ sung, sửa đổi trong quy trình khi thực hiện áp dụng dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực đất đai; Áp dụng các phương án tiếp nhận và giải quyết để người dân thuận lợi nhất khi thực hiện các quy trình đối với lĩnh vực đất đai; Các phòng ban liên quan như bộ phận một cửa, phòng Tài nguyên, Văn phòng đất, Bưu điện, Chi cục thuế…cần có sự thống nhất để thẩm định và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật các nội dung liên quan về xử lý dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực đất đai nhằm và nhanh chóng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nếu đã đủ các thủ tục, giấy tờ cần thiết, tránh tình trạng giải quyết chậm, trả hồ sơ; Giảm bớt giao dịch tại thị xã và chuyển về phường xử lý các hồ sơ liên quan. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị bưu điện thị xã cần điều chỉnh ở mức thu phí phù hợp khi người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; Các phòng ban, liên quan cần đề ra thời gian hợp lý trong quá trình xử lý các hồ sơ qua dịch vụ bưa chính công ích để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Sau khi đã chỉnh sửa phù hợp, từ 01/3/2022, thị xã sẽ triển khai áp dụng các quy định mới về triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc lĩnh vực đất đai./.

  Phan Thành- Tạ Nhật