Cửa lò: Rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến/trở về từ Chợ đầu mối Tp Vinh

Đăng ngày 16/08/2021