Cửa Lò nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống và bình ổn giá (Phát sóng NTV:02/5/2017)

Đăng ngày 03/05/2017

Có những nội dung chính:
– Thị xã Cửa Lò nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống và bình ổn giá