Cửa Lò quyết liệt triển khai BHYT học sinh năm học 2020-2021 (phát sóng NTV ngày 19/10/2020)

Đăng ngày 19/10/2020

Học sinh là lứa tuổi cơ thể đang trong thời kỳ phát triển, cần có sự chăm sóc để phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể lực. Do vậy việc tham gia BHYT chính là cơ chế đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội khi gặp rủi ro về sức khỏe. Vì lẽ đó mà các ngành liên quan ở Thị xã Cửa Lò đã rất tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vai trò, quyền lợi của BHYT đối với học sinh trên địa bàn.