Cửa Lò quyết liệt chẩn chỉnh các vi phạm hành lang giao thông (phát sóng 21/08/2017)

Đăng ngày 22/08/2018

Cửa Lò vào những dịp cao điểm du lịch vẫn luôn sạch – đẹp, thông thoáng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Có được những kết quả đó là cả quá trình nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó, có một phần đóng góp không nhỏ của công tác giải tỏa hành lang ATGT từ thị đến cơ sở.