Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan làm Trưởng BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Cửa Lò.

Đăng ngày 27/08/2021