Cửa Lò quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên

Đăng ngày 29/04/2022

Chiều ngày 29/4, Ban thường vụ Thị uỷ Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Dự hội nghị có đồng chí: Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Các đồng chí Thị uỷ viên; Đại diện các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể CT – XH; Lãnh đạo, chuyên viên Ban dân vận, Ban tuyên giáo; Bí thư Đảng uỷ, Chi bộ trực thuộc Thị uỷ; Báo cáo viên các tổ chức cơ sở Đảng, Bí thư Chi bộ 39 khối cùng dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN thị xã quán triệt các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 04 –NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Chính trị – Xã hội, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; Quy chế số 23 – QC/TW ngày 30/7/2021 của Bộ chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quý chế số 07 – QC/TU ngày 8/12/2021 của Tỉnh uỷ về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; Quy chế số 04- QC/ThU ngày 05/4/2022 của Ban thường vụ Thị uỷ về công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã.

Tiếp đó, hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị trị thị xã thông qua Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 03- CT/ThU ngày 30/3/2022 của Ban thường vị Thị uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên đia bàn thị xã; Kết quả 01 năm thực hiện kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, kết quả 01 năm triển khai Đề án thu gom rác thải tại nguồn. Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5/2022./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật