Cửa Lò quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất

Đăng ngày 19/09/2018

Chiều ngày 19/9/2018, UBND Thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị quán triệt và tập huấn triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn Thị xã. Hội nghị đã thu hút trên 150 đại biểu là lãnh đạo 7 phường, cán bộ văn hóa, và khối trưởng 71 khối dân cư trên địa bàn Thị xã.

sh

Tại đây, các địa biểu tham dự đã được cán bộ Phòng văn hóa thông tin Thị xã hướng dẫn cách thu thập thông tin hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn theo đúng đối tượng. Đồng thời, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, số hóa dữ liệu theo biểu mẫu quy định, báo cáo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tiếp nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số về UBND Thị xã trước ngày 10/10/2018.

sh1

sh3

sh2

Đây là nhiệm vụ chính trị của hệ thống quản lý nhà nước nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là đảm bảo các hộ gia đình được thu xem các chương trình truyền hình thiết yếu trên cả nước, đảm bảo đủ điều kiện khi dừng phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn Tỉnh vào ngày 31/12/2018 theo yêu cầu Quyết định số 2451/QĐ – TTg./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý