Cửa Lò quán triệt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 07/03/2019

Sáng 7/3, Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đến dự có đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy.

qt

qt1

qt2

qt4

qt6

Trong thời gian 1 buổi, 250 đại biểu là Thị ủy viên; Ủy viên UBKT thị ủy; Phó ban HĐND thị xã; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp; MTTQ và các đoàn thể, các hội thị xã; Các đồng chí UVBTV đảng ủy phường; bí thư; phó bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; đã được đồng chí PGS.TS Lâm Quốc Tuấn – Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tăng cường ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay. Đồng thời tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu qủa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh và thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực thị ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị phải tổ chức quán triệt chuyên đề trên cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước ngày 19/4/2019

Ngọc Ánh