Cửa Lò phấn đấu trở thành điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh nhà (phát sóng NTV ngày 11/09/1018

Đăng ngày 11/09/2018

Bước vào năm học mới 2018 – 2019, ngành giáo dục đào tạo thị xã Cửa Lò đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học, đồng thời triển khai các nhiệm vụ giải pháp với quyết tâm xây dựng Cửa Lò thành điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo của tỉnh.