Cửa Lò phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Đăng ngày 10/01/2019

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp là một trong 4 nội dung trọng tâm được Ban thường vụ thị đoàn Cửa Lò đưa ra thảo luận tại hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2018 tổ chức sáng 10/01/2019.

dtk

dtk1

dtk2

Năm 2018, Thị đoàn Cửa Lò đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu niên. Các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng văn minh đô thị văn minh…phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong năm qua đã có 1 công trình thanh niên cấp Thị xã, 89 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở được thực hiện với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên, hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cũng thu được kết quả tốt. Đặc biệt, công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thành niên được chú trọng. Tuổi trẻ thị xã cũng đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả trên đã góp phần giúp Thị đoàn Cửa Lò hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

dtk5

dtk4

Ngoài đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong năm qua, Hội nghị tập trung thảo luận đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2019.

dtk7

dtk8

dtk9

dtk10

Dịp này, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội liên hiệp thanh niên đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Nghệ An, thị đoàn Cửa Lò cũng đã khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên 2018.

                                                                      Hữu Lương – Ngọc Ánh