Cửa Lò phấn đấu huy động khoảng 6 tỷ đồng quỹ xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ

Đăng ngày 07/01/2016

o Dinh3

Khoicong

Để công trình hoàn thành đúng thời gian, thị xã vận động cán bộ, đảng viên, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, con em thị xã trong và ngoài nước cùng nhân dân trên địa bàn đóng góp khoảng 6 tỷ. Căn cứ vào kế hoạch của thị xã thì số tiền trên được huy động trong thời gian 3 năm, bắt đầu từ ngày 22/12/2015 đến 27/07/2017. Theo đó, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thị ủy mỗi năm ủng hộ 5 triệu đồng/người; Ủy viên Ban chấp hành thị ủy 3 triệu đồng/người/năm; Trưởng phòng, giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã 2 triệu đồng/người/năm; Phó phòng, phó giám đốc, phó thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã 1,5 triệu đồng/người/năm; Công chức, viên chức, cán bộ giáo viên các trường Đại học, cao đẳng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT Cửa Lò 1, Cửa Lò 2 có hệ số lương dưới 3 mức vận động từ 150.000 – 300.000 đồng/người/năm, hệ số từ 3 – 3,99 là 500.000 – 700.000 đồng/người/năm, hệ số lượng trên 4 thì mức vận động từ 800.000 – 1 triệu đồng/người/năm; Sỹ quan, quân nhân chuyện nghiệp, công nhân viên quốc phòng đơn vị lực lượng vũ trang thì trung tá 1,3 triệu đồng, thiếu tá 1 triệu động, đại úy 800 ngàn đồng, trung úy 700 ngàn, thiếu úy 500.000, hạ sỹ quan, công nhân viên quốc 300 ngàn đồng/người/năm. Đối với các nhà nghỉ,  khách sạn vận động từ 60.000 đến 100.000 đồng/phòng/năm; Mỗi ki ốt dịch vụ du lịch đóng góp từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hộ.

Mọi sự ủng hộ của cán bộ nhân viên các cơ quan đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xin gửi về tài khoản 360 220 100 3583 tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Cửa Lò hoặc nộp trực tiếp  qua tổ chức vận động của thị xã.

Hữu Lương