Cửa Lò phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính được hưởng lợi tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày 18/09/2017

Chiều 18/9, dưới sự chủ trì của ông Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban thường vụ -Phó chủ tịch UBND tỉnh,  Trần Khắc Hùng – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Nghệ an. Phía cầu thị xã có các đồng chí: Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã, Lê Quang Trung – Giám đốc ngân hàng chính sách Cửa Lò, đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thị xã.

tt

Qua 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp Nghệ an thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

tt1

tt7

Riêng thị xã Cửa Lò đã có trên 13 ngàn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền hơn 227,5 tỷ đồng. Qua đó giúp trên 2.591 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút và tạo việc làm cho 9.453 lao động, 1.831 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, gần 154 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

tt2

Hội nghị đã chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Trọng tâm là đảm bảo cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tới  100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện để góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách ở thị xã Cửa Lò cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập.

tt3

tt4

tt5

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 2 cá nhân, 7 cá nhân được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh khen thưởng, UBND Thị xã Cửa Lò cũng đã khen thưởng 6 tập thể, 9 cá nhân được có thành tích xuất sắc trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội ./.

 Hữu Lương – Ngọc Ánh