Cửa Lò nhất thể hóa Trưởng Ban tuyên giáo và giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

Đăng ngày 08/06/2018

Chiều ngày 8/6, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức lễ công bố quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã.

tin-thang-06-00_13_32_16-still022

Theo quyết định số 506 – QĐ/ThU ngày 24/5/2018, đ/c Hoàng Văn Phúc – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy được bổ nhiệm đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Đ/c Hồ Thị Bích Ngọc – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã được phân công  giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã kể từ ngày 08/06/2018.

tin-thang-06-00_10_53_20-still018

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Bí thư Thị ủy Cửa Lò đã  giao nhiệm vụ, tin tưởng rằng trên cương vị mới,  đ/c Hoàng Văn Phúc sẽ xác định rõ trọng trách, nâng cao ý thức, trách nhiệm để điều hành hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tiếp tục phát huy tốt hơn những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

Đàm Hiền – Duy Quý