Cửa Lò nhân rộng mô hình chăn nuôi gà an toàn trên đệm lót sinh học

Đăng ngày 16/07/2018

Từ năm 2014, Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò đã xây dựng mô hình chăn nuôi lợn, gà trên đệm lót sinh học. Cách làm này vừa góp nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa giải quyết được khâu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi quy mô hộ gia đình.

36975869_2940341592857003_7829699043868540928_n-1

Qua quá trình triển khai nhận thấy đây là mô hình có thể nhân rộng ở Cửa Lò.  Do đó năm 2018, UBND thị xã Cửa Lò đã hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình này trên địa bàn Phường Nghi Tân với quy mô tổng đàn là 1.500 con cho 5 hộ. Theo đó, bà con được hỗ trợ 100% vắc xin phòng bệnh, chế phẩm sinh học làm đệm lót và 70% giá giống gà các loại như Đông Tảo lai, gà Chọi lai, gà Mía lai. Đây là những giống gà có năng suất kinh tế cao và đang được thị trường ưa chuộng.

Sau hơn 1 tháng thả nuôi, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận nhưng với sự chỉ đạo sát sao của cán bộ trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò, sự vào cuộc của UBND phường nhất là sự tham gia nhiệt tình của các hộ dân nên đến nay gà sinh trưởng khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt trên 97%. Dự kiến trong thời gian tới UBND thị xã Cửa Lò tiếp tục hỗ trợ để nhân rộng mô hình chăn nuôi gà an toàn trên đệm lót sinh học tại phường Thu Thủy.

Trần Nguyễn Minh Thư (Trạm khuyến nông thị xã Cửa Lò)