Cửa Lò nâng cấp cơ sở hạ tầng đạt chất lượng phục vụ du lịch 2019 (phát sóng NTV ngày 12/03/2019)

Đăng ngày 12/03/2019

Mùa du lịch 2019 đang đến gần, thời điểm này, hệ thống các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò đang khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất để chào đón một mùa du lịch mới.