Cửa Lò tuyên truyền ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động Nông nghiệp tại Ô- Xtray -li –a

Đăng ngày 19/05/2022

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng đã có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng thông tin về Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô- Xtray -li –a  để tổ chức các hoạt động tuyển dụng nhằm để trục lợi, thu tiền của người lao động một cách bất hợp pháp. Trước tình hình đó, ngày 19/5/2022, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành công văn số 751/UBND- LĐ về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo về Chương trình lao động Nông nghiệp tại Ô- Xtray- li-a.

Theo đó, tại công văn này, UBND thị xã giao Trung tâm VHTT&TT và UBND các phường kịp thời thông tin, khuyến cáo đến công dân, người lao động trên địa bàn tuyệt đối không đăng ký theo bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân tự nhận là chủ sử dụng người lao động tại Ô- Xtray -li –a để tham gia Chương trình lao động nông nghiệp tại nước này.

UBND thị xã Cửa Lò sẽ xử phạt nghiêm minh đối với bất cứ tổ chức, cá nhân có hành vi tuyên truyền, tuyển dụng lao động tham gia Chương trình lao động nông nghiệp tại Ô- Xtray-li-a khi chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Vì vậy, UBND thị xã Cửa Lò cũng khuyến khích công dân, người lao động nên chọn lọc và tiếp nhận các liên quan về chương trình làm việc nông nghiệp tại Ô- Xtray-li-a một cách chính thống, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi tiền bạc khi tham gia các chương trình mà không có sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng trên địa bàn thị xã./.

Phan Thành