Cửa Lò nâng cao chất lượng dân số trước và sau sinh (phát song NTV ngày 26/12/2017)

Đăng ngày 26/12/2017

Đề án Nâng cao chất lượng dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2012 – 2015 tỉnh Nghệ An được triển khai tại 21 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Là một trong những đơn vị được thụ hưởng đề án này, Thị xã Cửa Lò đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ mang thai tham gia chương trình, nhằm giảm thiểu nguy cơ trẻ sinh ra bị mắc bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.