Cửa Lò: Nâng cao chất lượng các tiêu chí gia đình, dòng họ văn hóa trên địa bàn

Đăng ngày 21/12/2018

Cần tập trung nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, đánh giá các tiêu chí chỉ tiêu thực chất và có chất lượng hơn…là ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình Tỉnh do bác sỹ Nguyễn Xuân Hồng  – Phó giám đốc Sở y tế làm trưởng đoàn, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo “TDDKXDDSVH” Thị xã Cửa Lò chiều ngày 20/12/2018.

DJI_0066.01_18_11_23.Still067

Tiếp và làm việc với đoàn có đ/c Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND Thị xã và các thành viên trong BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết XDDSVH Cửa Lò.

DJI_0066.01_19_04_17.Still068

kr5

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại nhà thờ dòng họ Lê Trung và làm việc với phường Nghi Tân về phong trào “TDĐKXDĐSVH” đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thị xã Cửa Lò cũng như phường Nghi Tân. Đặc biệt, với kết quả đạt được trong năm 2018 Thị xã Cửa Lò có trên 93,5% gia đình đạt văn hóa, 91,5% khối văn hóa, thẩm định và công nhận 8 dòng họ văn hóa, 2 khối văn hóa tiêu biểu và 5 cơ quan đơn vị văn hóa…là sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân Thị xã Cửa Lò, trong đó phải kể đến vai trò của các thành viên trong BCĐ Thị xã.

DJI_0066.01_21_12_05.Still070

DJI_0066.01_21_16_16.Still072

DJI_0066.01_21_52_03.Still071

th

Tuy nhiên, Bác sỹ Nguyễn Xuân Hồng – Phó giám đốc Sở y tế, trưởng đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị Thị xã Cửa Lò phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để các phong trào thi đua không chỉ cao về số lượng mà cần phải đảm bảo về chất lượng. Muốn vậy, Ban chỉ đạo “TD ĐKXDĐSVH” Thị xã cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới đã đề ra. Đặc biệt, là tập trung xây dựng mối đoàn kết lương giáo, vận động xây dựng con người, gia đình văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo công tác dân số KHHGĐ. Đồng thời, xây dựng đô thị biển Cửa Lò văn minh, sạch đẹp, là địa bàn du lịch trọng điểm của Tỉnh Nghệ An. Đây cũng là nhiệm vụ mà đ/c Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND Thị xã – Trưởng BCĐ phong trào “TD ĐKXDĐSVH” Thị xã giao cho các thành viên BCĐ phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Để cuộc vận động “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” là một phong trào cách mạng của toàn Đảng, toàn dân./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý