Cửa Lò mở hội nghị nông dân điển hình tiên tiến

Đăng ngày 20/04/2015

nd

Toàn cành hội nghị

nd1

Ông Nguyễn Hữu Loan – Chủ tịch Hội nông dân thị xã Cửa Lò

nd2

nd3

Đại diện Nông dân điển hình phát biểu

nd4

Ông Nguyễn Xuân Đức – Phó chủ tịch UBND TX Cửa Lò

5 năm qua, Hội nông dân thị xã Cửa Lò luôn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, góp phần vào sự thúc đẩy kinh tế của thị xã . Đến nay toàn thị xã có 14.450 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 65%. Trong đó: 36 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi cấp TW, 115 hộ cấp tỉnh, 715 hộ cấp thị và trên 8.850 hộ cơ sở. Từ phong trào đã có nhiều mô hình có hiệu quả cao. Đặc biệt là thực hiện phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, chỉ trong 5 năm, Hội đã vận động gia đình hội viên đóng góp 7,5 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công, hiến 2.250m2 đất, xây dựng 49 km đường giao thông nông thôn, 42km mương bê tông, xây mới 4 nhà văn hóa khối và sửa chữa 41 khuôn viên, nhà văn hóa, 70 km đường điện thắp sáng trong khu dân cư từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và công trình phúc lợi ở nông thôn…Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cấp Hội nông dân còn chú trọng thực hiện mục tiêu giúp nhau giảm nghèo bền vững góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,26 %.

nd5

Dịp này, Hội nông dân Cửa Lò đã biểu dương 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và  bầu 3 đại biểu tiêu biểu đi dự hội nghị điển hình nông dân tiên tiến tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015.

Đàm Hiền – Duy Quý