Cửa Lò liên hoan nghệ thuật quần chúng – Tiếng hát làng Sen 2015

Đăng ngày 23/04/2015

trang

Toàn cảnh buổi LHNTQC – Tiếng hát làng sen 2015

trang1

Ông Võ Văn Thọ trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

trang2

Các tiết mục văn nghệ

trang4

trang5

trang3

Liên hoan có sự tham gia của 7 phường và 9 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã. Hơn 45 tiết mục ca múa nhạc, dân ca – ví dặm được biểu diễn tại liên hoan đã cho thấy sự đầu tư, dàn dựng công phu và tinh thần vì nghệ thuật của các diễn viên quần chúng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội du lịch Cửa Lò 2015. Liên hoan cũng là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó  giữa CNVC – LĐ các đơn vị, các khối dân cư, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhân dân; Góp phần bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân ca – ví dặm truyến thống của địa phương, đồng thời, phát hiện và đào tạo những hạt nhân cho ngành văn hóa của thị xã Cửa Lò trong thời gian tới.

Thanh Vân