Cửa Lò: Ký kết kế hoạch hoạt động phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm

Đăng ngày 07/06/2018

 

Phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH là mục đích của Lễ ký kết kế hoạch hoạt động giữa cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 – Bộ tư lệnh Cảnh sát biển với Công an Thị xã Cửa Lò từ nay đến năm 2020 được diễn ra chiều ngày 7/6/2018, tại Thị xã Cửa Lò.

tin-thang-06-00_05_39_14-still022

tin-thang-06-00_06_47_21-still025

tin-thang-06-00_06_29_20-still026

tin-thang-06-00_05_56_00-still027

Với mục tiêu phối hợp tham mưu và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

tin-thang-06-00_07_02_21-still024

Dịp này, hai bên đã ký kết và thống nhất tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch phối hợp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình nắm vững và thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch. Đồng thời, biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh