Cửa Lò kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm di tích

Đăng ngày 02/06/2021

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm di tích trong mùa nắng nóng, sáng ngày 2/6, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Công an Thị xã Cửa Lò đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm di tích: Đền Vạn Lộc, nhà thờ họ Hoàng Văn và chùa Lô Sơn tại phường Nghi Tân thị xã Cửa Lò.

Thời gian qua, Ban Quản lý các di tích đều đã tổ chức thực hiện, triển khai các công tác PCCC tại chỗ như: cử cán bộ tham gia tập huấn PCCC; Tiếp nhận và nắm bắt được cách vận hành bình chữa cháy được cung cấp tại điểm di tích; Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong BQL di tích về công tác PCCC; Thường xuyên nhắc nhở nhân dân và du khách tuân thủ quy định PCCC tại di tích.

Qua quá trình kiểm tra các di tích trên địa bàn phường Nghi Tân, đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các điểm di tích này. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề nghị các điểm di tích mua sắm, bổ sung thêm trang thiết bị phòng cháy; Thường xuyên bảo trì thiết bị phòng cháy tại chỗ; Tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân và du khách đảm bảo an toàn trong các hoạt động thắp hương, đốt vàng mã; Lưu ý loại bỏ tất cả các nguy cơ, nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ.

Thị xã Cửa Lò hiện có 13 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, có 4 di tích xếp hạng cấp Quốc gia và 9 di tích xếp hạng cấp Tỉnh. Dịp này, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các điểm di tích này về công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại các điểm di tích trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài như hiện nay.

                                                                             Dương Tân – Duy Quý