Cửa Lò: Khởi động Tết vì người nghèo (phát sóng NTV ngày 18/01/2021)

Đăng ngày 18/01/2021

Mỗi đơn vị một cách làm, mỗi tổ chức một cách thức vận động…nhưng tất cả đều hướng chung một mục đích là làm sao để có nhiều nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ để người nghèo được đón một cái Tết cổ truyền ấm no và đầy đủ hơn. Chúng ta hãy đến với Thị xã Cửa Lò, để xem trong những ngày này, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy được diễn ra như thế nào.