Cửa Lò khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân 2022

Đăng ngày 23/12/2021

Sáng 23/12/2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Cửa Lò đã khai mạc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Các đồng chí: Thượng tá Bùi Đình Đương – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Cửa Lò; Bác sỹ Trần Văn Thế – Giám đốc Trung tâm y tế thị xã- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã và các phường cùng dự.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Quân sự – Quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng quân đội “Cách mạng chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Do đó, thời gian qua cấp ủy, chính quyền ở thị xã Cửa Lò tập trung chỉ đạo các phường, ban ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau khi chỉ đạo các phường lựa chọn, tổ chức sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Cửa Lò đã phát lệnh gọi 172 công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Theo đó, các công dân sẽ được kiểm tra thể lực, thị lực, đo mạch, huyết áp, nội thần kinh, ngoại da liễu. Những trường hợp đạt yêu cầu sẽ được các y bác sỹ làm xét nghiệm cận lâm sàng.

Quyết tâm của thị xã Cửa Lò là hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022 cả về số lượng, chất lượng, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật.

                                                               Hữu Lương – Ngọc Ánh