Cửa Lò khai mạc lớp huấn luyện cán bộ khung B Tiểu đoàn dự bị động viên.

Đăng ngày 09/10/2020

Sáng 9/10, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò đã khai mạc lớp huấn luyện cán bộ khung B Tiểu đoàn dự bị động viên năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch HĐND thị xã; Trung tá Trần Văn Thảo – Chính trị viên, thượng tá Bùi Đình Đương -Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 7 phường tham dự.

Trong thời gian 15 ngày, 89 cán bộ khung B Tiểu đoàn dự bị động viên thị xã được quán triệt tình hình nhiệm vụ chung cũng như truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị; nội dung cơ bản của Luật dự bị động viên và các văn bản, hướng dẫn về công tác động viên cùng một số nội dung về điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; Huấn luyện chiến thuật, hiểu biết về địch; Nội dung, phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, phương pháp huấn luyện, tính năng chủ yếu của một số vũ khí, trang bị mới làm cơ sở để vận dụng vào huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, kiến thức cơ bản về nghệ thuật quân sự cho cán bộ khung B Tiểu đoàn dự bị động viên mà còn để thống nhất trong lực lượng vũ trang thị xã nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại lễ khai mạc, Ban chỉ huy quân sự thị xã còn phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Luyện quân, lập công , quyết thắng” và được đông đảo cán bộ, chiến sỹ, dự bị động viên hưởng ứng tích cực.

                                                                 Hữu Lương – Ngọc Ánh