Cửa Lò: Khai mạc huấn luyện cán bộ khung B- Tiểu đoàn bộ binh

Đăng ngày 16/08/2018

Chiều ngày 16/8/2018 Ban chỉ huy quân sự TX Cửa Lò tổ chức khai mạc huấn luyện cán bộ khung B- tiểu đoàn bộ binh thị xã năm 2018. 

b

Trong thời gian 15 ngày (Từ 16-30/8), 91 học viên được học tập những nội dung về: giáo dục chính trị- tình hình nhiệm vụ của lực lượng quân khu, tỉnh, thị xã năm 2018;  huấn luyện điều lệnh đội ngũ; pháp lệnh dự bị động viên; Củng cố kiến thức quân sự giúp các học viên nắm chắc nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, nhận thức về vị trí vai trò lực lượng dự bị động viên để sẵn sàng tham gia giải quyết mọi tình huống xảy ra…

b1

Tại lễ khai mạc, Khung huấn luyện đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện, phấn đấu kết quả kiểm tra cuối khóa 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 75% trở lên và đảm bảo quân số tham gia huấn luyện, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

b2

Mục đích của đợt huấn luyện, góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị trong thực hành huấn luyện đối với đội ngũ cán bộ khung B; làm cơ sở đảm bảo cho kiểm tra sẵn sàng động viên và nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới./.

                                                       Thanh Bình- Ngọc Ánh