Cửa lò: Kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Nghệ an về cách ly tại Khách sạn ARMY và khách sạn Mường Thanh

Đăng ngày 04/08/2021