Cửa Lò họp Uỷ viên UBND thị xã tháng 4/2022

Đăng ngày 14/04/2022

Một số nội dung quan trọng liên quan đến kết quả sau hơn 01 năm thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025; Rà soát quỹ đất tổng thể trên địa bàn; Phương án xây dựng khu tái định cư…. đã được thông qua tại phiên họp Uỷ viên UBND thị xã tháng 4 tổ chức vào chiều ngày 14/4. Đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này đã tập trung nghe và cho ý kiến kết quả sau hơn 01 năm thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, việc triển khai thực hiện Đề án đã được các cấp, ngành, UBND các phường vào cuộc đôn đốc triển khai, thực hiện. Ý thức chấp hành bảo vệ môi trường của các tổ chức và nhân nhân trên địa bàn ngày càng được nâng cao và đi vào nề nếp. Việc thu gom rác thải và xử lý rác thải đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên; Xóa bỏ triệt để các điểm tập kết rác thải bất hợp lý ở khu du lịch. Đội ngũ vệ sinh viên thu gom rác thải ở các phường từng bước được bố trí hợp lý…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong hơn 01 năm đi vào thực hiện, Đề án vẫn còn những bất cập, như: Vẫn còn tình trạng người dân mua thùng rác chưa đảm bảo; Số lượng vệ sinh viên tăng nhưng chế độ chính sách thấp, trang bị thiết bị còn thô sơ, thủ công; Trong quá trình thực hiện vẫn chưa thực sự đồng đều…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã đánh giá rất cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị khi đưa Đề án vào triển khai thực hiện. Mặc dầu mới triển khai được hơn 01 năm, nhưng Đề án đã mang lại hiệu quả nhất định. Trong thời gian tới, các đơn vị thực hiện Đề án cần bổ sung thêm một số nội dung để phù hợp với tình hình thực tế, như: Cần bổ sung thêm thùng rác nơi công cộng; Chuyên nghiệp hoá hệ thống vệ sinh viên bằng cách tăng thu nhập, trang thiết bị phục vụ cho công việc; Làm điểm tại các phường, các hộ dân có diện tích lớn trong việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; Nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường…

Đàm Hiền – Tạ Nhật