Cửa Lò họp triển khai hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid19

Đăng ngày 29/07/2021

Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, chiều ngày 29/7, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính phủ và Kế hoạch số 386 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Theo kế hoạch, sẽ thực hiện 12 chính sách hỗ trợ, gồm: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp để duy trì việc làm cho người lao động; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid – 19, cách ly y tế; Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; Hỗ trợ kinh doanh; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương, ngừng việc phục hồi sản xuất; Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác.

Đây là chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 góp phần ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; Đảm bảo an toàn cho người lao động. Trong quá trình triển khai không để xảy sai sót và bỏ sót đối tượng./.

Đàm Hiền – Duy Quý