Cửa Lò họp đột xuất bàn về phương án phòng chống dịch Covid 19( Phát sóng thời sự NTV tối ngày 8/2/2022)

Đăng ngày 09/02/2022