Cửa Lò họp BTC lễ đón nhận di tích Quốc gia Mộ – Đền thờ và nhà thờ Nguyễn Trọng Đạt

Đăng ngày 25/02/2019

Giao trách nhiệm đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia cho 2 địa phương, gồm: Nghi Thủy và Nghi Hương là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Nguyễn Thị Dung trong buổi họp của BTC lễ đón nhận di tích Quốc gia Mộ – Đền thờ và nhà thờ Nguyễn Trọng Đạt  diễn ra vào sáng ngày 25/2/2019.

hn1

Đến thời điểm này, di tích Mộ – Đền thờ và nhà thờ Nguyễn Trọng Đạt là di tích thứ 13 trên địa bàn thị xã Cửa Lò được xếp hạng, trong đó di tích này nằm trong 4 di tích được công nhận cấp Quốc gia,  còn lại là di tích cấp Tỉnh.

hn

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Nguyễn Thị Dung  nhấn mạnh: Việc được xếp hạng di tích cấp Quốc gia là vinh dự của con cháu dòng họ Nguyễn Đình nói riêng và thị xã Cửa Lò nói chung. Chính vì thế, UBND thị xã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vào công tác tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của di tích và tiềm năng của thị xã đến với bạn bè thập phương. Hiện nay, do phần Mộ – Đền thờ nằm ở phường Nghi Hương còn Nhà thờ nằm ở phường Nghi Thủy nên đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương; Nhất là việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại hai địa điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con trong dòng tộc. Yêu cầu các phòng, ban ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với 2 đơn vị cấp phường cũng như dòng họ chuẩn bị trang trọng và chu đáo từ khâu tổ chức các hoạt động, tuyên truyền, các phần lễ, phần hội trong buổi lễ đón nhận di tích Quốc gia Mộ – Đền thờ và nhà thờ Nguyễn Trọng Đạt sẽ diễn ra vào ngày 23 – 24/3 tới đây./.

Đàm Hiền – Duy Quý