Cửa Lò họp BCĐ các kỳ thi năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Đăng ngày 22/05/2018

Dưới sự chủ trì của Đ/c Doãn Tiến Dũng  – Chủ tịch UBND Thị xã, Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2018 và tuyển sinh  năm học 2018 – 2019 đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ vào sáng  22/5/2018.

gd

gd1

Theo đánh giá của ngành GD – ĐT Thị xã Cửa Lò, năm 2017 công tác xét công nhận hoàn thành chương trình Mầm non, Tiểu học và tốt nghiệp THCS thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và đạt tỷ lệ cao. Với chương trình Mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%, Tiểu học 99,87%, THCS đạt 99,4%. Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 đạt 75,57% và tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,66%.

gd5

odung

Để đảm bảo cho các kỳ thi năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 – 2019, đ/c Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Thị xã đã yêu cầu các thành viên trong BCĐ và các ngành liên quan cần tập trung cho các kỳ thi năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 – 2019.  Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tiến tới một kỳ thi nghiêm túc, tiết kiệm đạt kết quả cao. Ban chỉ đạo các kỳ thi Thị xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, yêu cầu có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền nơi có điểm thi và các hội đồng coi thi. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi kỹ càng tránh việc học sinh thi nhầm giờ. Chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ các kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Thị xã Cửa Lò sẽ có 2 hội đồng thi với 33 phòng thi đặt tại 2 phường Nghi Hương và Nghi Thu.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh