Cửa Lò: Họp bàn triển khai chỉnh trang đô thị năm 2016

Đăng ngày 27/01/2016

diaduoi

Tại cuộc họp, đ/c Võ Văn Hùng nhấn mạnh UBND các phường khẩn trương hoàn thành sơ đồ quy hoạch các điểm kinh doanh du lịch. Lên kế hoạch triển khai cắt gọt mái che lấn chiếm hành lang của các ki ốt. Trồng thêm cây xanh ngay tại mỗi ki ốt kinh doanh. Tu sửa lại các nhà trông giữ xe theo đúng quy định của thị xã. Triển khai đánh lại số thứ tự các ki ốt. Đặc biệt, trong năm 2016, sẽ tiến hành cắt giảm các hộ kinh doanh trên quảng trường Bình Minh đảm bảo mỹ quan đô thị. Riêng đối với phường Nghi Hương, cần triển khai tháo dỡ các các ki ốt hết thời hạn kinh doanh. Đ/c chí phó chủ tịch cũng yêu cầu các phường báo cáo tình hình triển khai chủ trương chỉnh trang đô thị năm 2016 về UBND thị xã để có sự chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện./.

Thanh Vân – Duy Quý