Cửa Lò họp Ban chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Đăng ngày 21/01/2021

Sáng ngày 21/1, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu đã dự và chủ trì hội nghị bàn về tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của các địa phương. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Hùng – UV Ban thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND Thị xã; Hoàng Văn Phúc – Phó chủ tịch UBND Thị xã; Trưởng các phòng, ban liên quan, lãnh đạo 7 phường và đại diện các khối xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thí điểm.

Năm qua, mỗi phường trên địa bàn thị xã đã chọn một khối để chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thí điểm. Từ đó, nhân rộng ra toàn phường. Thị xã cũng đã ban hành bộ tiêu chí, các điều kiện đạt chuẩn, nguồn vốn thực hiện và lộ trình xây dựng. Việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhận được sự đồng tình cao, sự ủng hộ nhiệt tình về tinh thần và vật chất của đông đảo nhân dân. Đến nay, các khối thí điểm đã bước đầu hoàn thiện một số tiêu chí.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và những nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Các đại biểu đại diện các phường và các khối thí điểm cũng có kiến nghị đề xuất xung quanh một số nội dung như: Hỗ trợ mở rộng diện tích nhà văn hóa cộng đồng, hỗ trợ xi măng, kinh phí để xây dựng một số tuyến đường, tuyến mương, sửa sang nắp hố ga…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng đã ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các khối thí điểm thời gian vừa qua. Sau hội nghị, Thị xã sẽ phê chuẩn kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tổng thể của các phường và kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của các khối thí điểm.

Theo lộ trình, đến hết năm 2021, các khối thí điểm phấn đấu về đích hoàn thiện các tiêu chí. Đến năm 2025, các phường phải hoàn thiện 50% số khối về đích xây dựng khu dân cư kiểu mẫu . Từ nay đến 2030, toàn thị xã về đích xây dựng khu dân cư kiểu mẫu . Đồng chí chủ tịch khẳng định rằng việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là rất quan trọng và thiết thực vì lợi ích của nhân dân, với phương châm dành mọi nguồn lực đầu tư trực tiếp vào các công trình,  ngoài việc thị xã sẽ có chính sách hỗ trợ xi măng,  các địa phương cần huy động sức dân để cùng tham gia, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí theo đúng lộ trình đã đề ra.

                                                                                     Dương Tân – Tạ Nhật