Cửa Lò họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT, thi vào lớp 10 THPT và tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

Đăng ngày 10/07/2020

Sáng ngày 10/7, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi vào lớp 10 THPT và tuyển sinh năm học 2020 – 2021 thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện. Đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi chủ trì hội nghị.

UBND thị xã, Ban chỉ đạo các kỳ thi đã ban hành các Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản liên quan để tổ chức triển khai thực hiện tốt các kỳ thi đảm bảo một cách nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng quy chế. Theo kế hoạch kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 sẽ diễn ra 02 ngày là ngày 18 và 19/7/2020 với 3 môn thi là Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh với tổng 827 em tham dự thi tại 02 trường THPT Cửa Lò và THPT Cửa Lò 2. Còn đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/8/2020 và tổ chức 05 bài thi gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên ̣(Vật Lý, Hóa học, Sinh học); 01 bài thi tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Ban chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, học sinh, phụ huynh và nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy chế thi cử; Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đơn vị đặc biệt là các phường, Công an thị xã đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi. Hơn hết, phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, quan tâm tới hệ thống làm mát, nước uống cho các em trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tất cả đảm bảo cho các kỳ thi sắp diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đạt kết quả cao./.

                                                       Nguyễn Hương – Tạ Nhật