Cửa Lò hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 03/02/2021

Chiều ngày 3/2/2021, Ủy ban MTTQ VN thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tham dự có đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã; Nguyễn Hồng Quang –  UV Ban thường vụ, Phó chủ tịch HĐND Thị xã; Thượng tá Bùi Đình Đương – UV Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thị xã. Đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – UV Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQ Thị xã chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo quy định số lượng đại biểu được bầu của HĐND thị xã là 30 vị. Để đảm bảo số lượng cơ cấu và chất lượng HĐND Thị xã lần này, Ban bầu cử Thị xã dự kiến giới thiệu nhân sự vòng 1 gồm 71 đồng chí. Trong đó hướng cơ cấu khối cơ quan Thị  ủy: 8 người, HĐND Thị xã: 6 người, UBND Thị xã: 12 người, MTTQ và các đoàn thể: 13 người, lực lượng vũ trang: 5 người, đơn vị sự nghiệp: 6 người và các phường: 21 người. Với cơ cấu thành phần bao gồm: phụ nữ, người dưới 40 tuổi, người ngoài Đảng, người ứng cử là đại biểu nhiệm kỳ 2016 -2021 tái cử, người tôn giáo có tỷ lệ hợp lý.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất cao về số lượng, cơ cấu. Với việc triển khai đúng quy định, Thường trực UBMT TQ Thị xã cùng các ban, ngành đoàn thể các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ tuyên truyền tới các cử tri nhằm lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ năng lực để tham gia vào HĐND Thị xã  nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

                                                                   Dương Tân – Duy Quý