Cửa Lò: Học tập, Quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Đăng ngày 14/01/2021

Sáng ngày 14/1, Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, Quán triệt Nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho các đảng viên khối các cơ quan trường học, Chi bộ trực thuộc Thị ủy do không có điều kiện tổ chức lớp học riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu nội dung  của 2 chuyên đề về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, giai đoạn 2020 – 2025 và chuyên đề Phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, giai đoạn 2020 – 2025.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhằm giúp cho các đảng viên khối các cơ quan trường học, Chi bộ trực thuộc Thị ủy nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, triển khai chương trình hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh