Cửa Lò hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vinh – Cửa Lò

Đăng ngày 15/01/2018

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An số 783/KH- UBND về thực hiện dự án đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (Giai đoạn 1). Xác định đây là công trình trọng điểm, nên hiện nay TX Cửa Lò đang tập trung cao nhất trong công tác chỉ đạo, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, để hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, phục vụ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.