Cửa Lò tổ chức họp thứ 13- HĐND Thị xã khóa IV

Đăng ngày 23/12/2015

HDND

Kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 lần này tiến hành với các nội dung: nghe, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng của Thị xã Cửa Lò như: Nghe UBND thị xã báo cáo về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện dự toán ngân sách NN, kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri quan tâm; Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân TX về thực hiện quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2015, nhiệm vụ 2016; Báo cáo của Tòa án nhân dân TX về kết quả thực hiện công tác xét xử năm 2015, nhiệm vụ năm 2016… Nghe Ủy ban MTTQ Thị xã báo cáo về công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền…Theo đó, trong năm 2015, tình hình kinh tế – xã hội của Cửa Lò tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng: 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất tăng trên 11 % so với năm 2014, các ngành dịch vụ tăng 12,3 % so với năm ngoái; lượng khách du lịch về Cửa Lò ước đạt 2, 45 triệu lượt, bằng 109 % so với kế hoạch, tăng 15,7 % so với năm 2015; Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, tăng 11 % ; Nông – lâm – ngư nghiệp được quan tâm, tăng 5 % so với cùng kỳ; Thu ngân sát đạt kết quả tốt, tổng thu ngân sách đạt 268 tỷ đồng, bằng 114 % dự toán HĐND thị xã giao, bằng 116 % dự toán Tỉnh giao, tăng 16 % so với năm 2014. Chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 258,7 trỷ đồng, bằng 136,3 % dự toán Tỉnh giao và 133 % HĐND thị xã giao, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 60 tỷ đồng, đạt 436,4 % kế hoạch..

HDND3

HDND1

Kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 lần này cũng nghe Ban kinh tế-xã hội , HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH; Ban pháp chế HĐND thị xã báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình hoạt động tư pháp, nội chính 2015; Thường trực HĐND thị xã báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp  và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2015…

Kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 cũng  xem xét các các tờ trình về nhiệm vụ KTXH-QPAN, kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách khen thưởng đối với khối không có người sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn thị xã và tờ trình về chương trình giám sát năm 2016 của Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND thị xã

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 lần này cũng  tiến hành các nội dung quan trọng về kiện toàn nhân sự của HĐND và UBND thị xã. Đó là tiến hành miễn nhiễm Ủy viên Ủy ban nhân dân, bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã, miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐND thị xã đối với ông Phan Công Lưu để nghi hưu theo chế độ

Cũng trong chiều ngày hôm nay : 23/12/2015, tại phiên họp toàn thể, đại diện 3 tổ thảo luận gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thanh- Đại biểu HĐND thị xã, Phó ban dân vận Thị ủy – Đại diện Tổ thảo luận số 1; Bà Trần Thị Thanh Thủy – Đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã– Đại diện Tổ thảo luận số 2 và ông Ngô Bình Sơn- Thường trực HĐND thị xã – Đại diện Tổ thảo luận số 3 báo cáo tóm tắt về nội dung các buổi thảo luận ở tổ trước phiên họp toàn thể..Đã có nhiều vấn đề liên quan đến tình hình phát triển KTXH, QPAN được các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời đặt ra trong các phiên thảo luận ở các tổ nói trên.

Tiếp đó, Kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 cũng  xem xét các các tờ trình về nhiệm vụ KTXH-QPAN, kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách khen thưởng đối với khối không có người sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn thị xã và tờ trình về chương trình giám sát năm 2016 của Thường trực HĐND, 2 ban của HĐND thị xã

Đặc biệt, tại  buổi làm việc chiều nay: 23/12/2015, kỳ họp thứ 13 – HĐND Thị xã khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016 cũng  tiến hành các nội dung quan trọng về kiện toàn nhân sự của HĐND và UBND thị xã. Đó là tiến hành miễn nhiễm Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với ông Chế Sỹ Hồng – Chánh thanh tra Thị xã do có đơn thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân và  bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã đối với ông Võ Văn Hùng – Ủy viên BCH Thị ủy. Theo đó, HĐND thị xã đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % đại biểu HĐND thị xã có mặt đồng ý để ông Chế Sỹ Hồng – Chánh thanh tra Thị xã thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân. 100 % đại biểu HĐND thị xã có mặt cũng đồng ý bầu bổ sung ông Võ Văn Hùng – Ủy viên BCH Thị ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã….

Still1223 00017

Các Đ/c lãnh đạo Thị ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân Thị xã tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò: Võ Văn Hùng

Still1223 00019

Still1223 00020

Still1223 00021

Kỳ họp thứ 13 HĐND Thị xã Cửa Lò khóa IV nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn trong 02 ngày từ ngày 23 đến ngày 24/12/2015./.

Khắc Giang