Cửa Lò giao nhiệm vụ và bồi dưỡng diễn tập chiến đâu phòng thủ, PCTT- TKCN

Đăng ngày 09/07/2018

Chiều ngày 09/7/2018, Ban chỉ đạo diễn tập TX Cửa Lò tổ chức Hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ và bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) cấp phường năm 2018.

gn

Tại Hội nghị các Đại biểu đã được hướng dẫn, thống nhất thứ tự nội dung, phương pháp diễn tập, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, xây dựng tình huống, đáp án, phương pháp đạo diễn đối với khối chính quyền và khối Đảng, đoan thể.

gn3

Về diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Nghi Tân, dự kiến thời gian từ ngày 09-10/8, với đề mục: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chuyển các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, đánh bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ và tiến công xâm lược của các thế lực thù địch, giữ vững địa bàn.

gn2

Về diễn tập PCTT-TKCN phường Nghi Hải, thời gian dự kiến diễn tập trong tháng 8, với đề mục: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hành PCTT-TKCN và khắc phục hậu quả, ổn định tình hình địa bàn.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các Ban, ngành, đoàn thể trong mọi tình huống, để hai cuộc diễn tập diễn ra đúng kịch bản, sát thực tế, có chất lượng và theo đúng kế hoạch./.

                                                                       Thanh Bình