Cửa Lò dự hội nghị trực tuyến về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 15/04/2021

Sáng ngày 15/4, dưới sự chủ trì của đồng chí  của đồng chí Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy- Trưởng ban dân vận Thị ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Cửa Lò đã tham dự hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát (Đợt 1) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban bầu cử và Chủ tịch UBND các phường và một số phòng, đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Tổ chức được 02 hội nghị trực tuyến toàn quốc về tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử. Các tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử, các tổ giúp việc. Việc thực hiện các quy định về hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND thì sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử cơ bản đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian và cơ bản đủ số lượng theo dự kiến tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tính đến thời điểm kiếm tra, giám sát có 9 tỉnh chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền bầu cử được thực hiện tốt từ TW đến tận cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Hội nghị cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử và trao đổi, rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát bầu cử (đợt 1).

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực yêu cầu các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba đảm bảo chu đáo, dân chủ, đúng cơ cấu, số dư theo quy định, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử, tổ chức hoạt động vận động bầu cử cho ứng cử viên đảm bảo dân chủ, đúng luật; Các địa phương chủ động triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đợt 2; Quan tâm tới công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho tổ bầu cử để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp./

   Nguyễn Hương – Duy Quý