Cửa Lò: Đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa

Đăng ngày 18/12/2020

Hình thức tuyên truyền bằng tiểu phẩm hay câu chuyện truyền thanh rất hấp dẫn người dân, thu hút mọi đối tượng và có sức lan tỏa, tác động sâu sắc. Chính vì vậy, những năm gần đây, thị xã Cửa Lò đã đem hình thức này vào công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, hội diễn. Qua đó, góp phần giúp người dân, cán bộ, công chức, người lao động hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và thực thi pháp luật ngày càng tốt hơn.                                                                   

Đây là một buổi sinh hoạt CLB của chi hội nông dân phường Nghi Hải tuyên truyền, vận động người dân sản xuất tiêu thụ sản phẩm an toàn, điều đặc biệt buổi sinh hoạt được lồng ghép tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa với tiểu phẩm “ hàng giả hàng thật” do cán bộ, hội viên tự dàn dựng. Tiểu phẩm vừa mang lại cho buổi sinh hoạt không khí sôi nổi hơn vừa tạo được hiệu ứng trong nhận thức của người dân.

Anh: Nguyễn Thanh Tiến – Phường Nghi Hải, TX Cửa Lò: “Công tác tuyên truyền bằng các tiểu phẩm là một trong những tuyên truyền vừa trực quan vừa trực tiếp để từ đó tạo ra thông điệp để tuyên truyền cho các hội viên, đoàn viên tham gia, từ đó hiểu được hoạt cảnh trong các tiểu phẩm, giúp cho hội viên người ta sẽ nhớ được lâu hơn, cụ thể hơn, hiểu biết một cách sâu rộng hơn”.

Trong thời gian gần đây, thị xã Cửa Lò đã có nhiều cách làm mới, mô hình hay trong hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật, ngoài hình thức tuyên truyền miệng theo kiểu truyền thống như phát tài liệu, tờ rơi, pa nô, áp phích….thì kết hợp tuyên truyền miệng với cách đặt câu hỏi và giải quyết trực tiếp và đặc biệt chú trọng hơn xây dựng các tiểu phẩm sân khấu để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng hấp dẫn hơn. Đó có thể là những tiểu phẩm kịch ngắn tuyên truyền, cổ động các vấn đề mà xã hội đang quan tâm như bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm…..được lồng ghép sinh động, dễ hiểu, các diễn viên đã sử dụng những làn điệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh để đối đáp và đưa ra những thông điệp hết sức gần gũi pha lẫn những pha tấu hài khiến người xem thêm phần hứng thú. Thông qua những câu chuyện sân khấu để phân tích, thuyết phục những mặt trái, mặt phải, cái lợi, cái hại của những vấn đề được nêu.

Chị: Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch hội LHPN phường Nghi Tân, TX Cửa Lò: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa. Qua hình thức sân khấu hóa làm cho người dân và bà con nhân dân dễ hiểu, sinh động, dễ nhớ. Đây cũng là một hình thức nhằm thu hút tập hợp hội viên vào công tác hội. Thông qua đó tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nó tốt hơn.”

Thị xã Cửa Lò yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hoạt động hưởng ứng, nhân rộng các mô hình hay, cách tuyên truyền mới trở thành công việc thường xuyên, trách nhiệm của các ngành, các cấp, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

                                                                 Nguyễn Hương – Ngọc Ánh