Cửa Lò đảm bảo công tác cứu nạn, cứu hộ cho du khách dịp nghỉ lễ.

Đăng ngày 01/05/2021