Cửa Lò: Đa dạng hình thức, đối tượng truyền thông dân số ( Phát sóng NTV:13/7/2020)

Đăng ngày 13/07/2020

Xác định công tác truyền thông là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Vì vậy, trong những năm qua Thị xã Cửa Lò đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt chú trọng đến nhiều đối tượng, với quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân vào cuộc.