Cửa Lò cung cấp dịch vụ chất lượng cao trong chiến dịch chăm sóc SKSS (phát sóng NTV ngày 09/04/2019)

Đăng ngày 09/04/2019

Hàng năm, Thị xã Cửa Lò đều phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Tỉnh Nghệ An tổ chức các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ trên địa bàn. Đây là cơ hội để chị em phụ nữ được tiếp cận và hưởng lợi từ các dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo chỉ tiêu phát triển dân số của địa phương.