Cửa Lò: Các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng trên 9 tỷ đồng BHXH, BHYT, BHTN

Đăng ngày 09/12/2021

Theo số liệu từ cơ quan BHXH Cửa Lò, trên địa bàn Thị xã các cơ quan, đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp cho người lao động với số tiền chậm đóng trên 9,1 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11/2021, trên địa bàn có đến 46 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp cho người lao động từ 1,5 tháng với số tiền chậm đóng trên 9,1 tỷ đồng. Trong đó, có 19 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng 3 tháng với số tiền cao như: Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân, Trung tâm phục hồi chức năng – Bệnh nghề nghiệp giao thông 4, Công ty TNHH Văn Minh, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Sơn Trang, Công ty cổ phần du lịch Sen Vàng, Công ty TNHH Thanh Hương, Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An…

Việc nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Vì thế, ngành BHXH Thị xã cũng đã đề xuất với Thị ủy, UBND Thị xã, các đoàn chỉ đạo Thị xã có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý để các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật./.

Mỹ Hạnh