Cửa lò bố trí lực lượng lập chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 tại Cầu Cửa Hội

Đăng ngày 09/06/2021